Tra cứu thông tin điểm thưởng

Kết quả tra cứu:

1. Thông tin chi tiết chương trình

  • Thời gian tích điểm hệ thống bắt đầu tính từ ngày 01/01/2021
  • Áp dụng: Khi quý khách  mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ từ T.A.N , sau khi thanh toán , quý khách đọc Mã số thẻ để Nv cộng điểm cho quý khách !

2. Cách thức tích điểm

Hệ số quy đổi tích điểm: 1 điểm = 10 VNĐ, vd 1000 điểm = 10.000 VNĐ

3. Cách thức sử dụng điểm tích lũy

  • Mỗi 1 điểm tích lũy, sẽ tương đương giá trị 10 đồng, khách hàng được chủ động sử dụng trong bất kì lần mua sắm hoặc sd dịch vụ tiếp theo. Quý khách tra cứu điểm và Nhắn tin : " tôi muốn sử dụng ... Điểm cho lần thanh toán mua hàng này ! "
  • Điểm sẽ được tự động tăng lên khi khách Chuyển khoản thanh toán kèm với Mã số thẻ của quý khách. Vd : mua 500k sẽ được 500 điểm, 10 triệu = 10.000 điểm . 

Thông tin chi tiết về chương trình tích điểm, khách hàng có thể liên hệ Zalo  0888.111.650  ( Thắng hoặc Fanpage Tuan Anh Nguyen house để được hỗ trợ và tư vấn.